Spithi beach, Kefalonia

Dit strand ligt onder SKala.
Het is echter nauwelijks meer toegankelijk.
Het ligt ten zuiden van Skala, echter door golfslag is het strand grotendeels verdwenen.
Wil je toch een poging wagen dan moet je om een brede partij rotsen heen zwemmen en waden.
Ons was het te zwaar.
Er zijn voldoende andere mogelijkheden voor naakt recreeren.

This beach is among Skala.
However, it is hardly accessible.
It is located south of Skala, however, by waves, the beach is largely gone.
If you still try your hand then you need to have a broad party rocks back swimming and wading.
Us it was too heavy.
There are plenty of other options for nude recreation.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 License